Moderaternas avgående EU-parlamentariker söker jobb, trots att han har uppdraget att leda arbetsgruppen som ska ta fram ett nytt idépolitiskt program för partiet. Han berättar att gruppen inte kommer att titta specifikt på partiets internkultur.

Den första april berättade Moderaterna om sin nya arbetsgrupp som ska ta fram ett nytt idépolitiskt program. Till huvudsekreterare utsågs GPs politiska chefredaktör Alice Teodorescue. Hon är avlönad till skillnad från ordförande Christofer Fjellner, som lämnar sitt välavlönade jobb som EU-parlamentariker.

–  Det här går inte att leva på, säger han.

När Dagens Opinion pratade med honom i samband med att arbetsgruppen körde igång, sa Christofer Fjellner att han söker jobb och att han inte uteslöt jobb på pr-byrå.

Han berättade också om hur det gick till när han fick uppdraget som ordförande för arbetsgruppen.

– Ulf (Kristersson, partiledare) pratade med mig utifrån perspektivet att han inte ville att jag skulle försvinna från Moderaterna när jag lämnade EU-parlamentet. Då sa han att det här var en av sakerna jag borde ta tag i. Det är lite småläskigt, men också superspännande.

Hur har du tänkt kring utformandet av gruppen?
 – Dels är det givna parametrarna med en idé- och åldersmässig bred och att gruppen ska sträcka sig över olika faser i Moderaternas utveckling. För mig själv var det viktigast att säkra framtidsperspektivet.

Just den rollen fick Nicklas Lundblad, adjungerad professor, KTH.

– Jag tror många inser att tekniken ändrar förutsättningarna för samhället och politiken. Men det är svårt att förstå hur.

Är inte politiken långsam som den är och så kommer Moderaterna med ett långsamt idéprogram utöver det?
 –  Jo, men när allt förändras snabbt, och politiken bara ägnar sig åt att vara reaktiv och svara upp till det som händer här och nu, det är då man riskerar att gå vilse och det uppstår populism och man tappar de långa linjerna. Det tror jag är väldigt farligt.

– Sedan är det viktigt att det här arbetet inte är ett arbete där vi börjar nu och kommer tillbaka om 2,5 år, utan har en levande idédebatt i Moderaterna under de kommande åren så att vi kan sätta de dagspolitiska frågorna i en kontext av vad vi vill långsiktigt och att det inte handlar om nästa opinionsundersökning utan snarare om vart vi vill ta samhället.

Kommer arbetsgruppen att se över även partikulturen?
 – Det är inget som ligger i direktiven. Däremot tror jag att man inte kan prata om ett idéprogram utan att ta upp kultur. Om man pratar om kultur i vid bemärkelse måste det återspeglas internt. Vi har också haft andra processer, inte minst i samband med Metoo, där har vi har gjort ett rejält häv. Internkulturen måste man alltid jobba med. Den som tror att man är färdig med att jobba med sin internkultur, kommer snart att förlora sin internkultur.