Moderaterna tillsätter en tung grupp som ska ta fram ett nytt idéprogram för partiet.

Leder jobbet gör den avgående EU-parlamentarikern Christofer Fjellner och GPs politiska chefredaktör Alice Teodorescu, som därmed lämnar sitt uppdrag på tidningen.

Arbetsgruppen ska vara klar på ”vårkanten” inför partistämman 2021.

På pressträffen där arbetsgruppen presenteras poängterar partiledaren Ulf Kristerssons Moderaterna ”viktiga” uppgift att samla borgerligheten. Han berättar också om vilket intryck andra idépolitiska program har haft på honom och berättar att han själv var med i det förra idéprogrammet som hette Land för hoppfulla. Ulf Kristersson talar om att Moderaterna först har varit besatta av Socialdemokraterna och på senare år av Sverigedemokraterna, och ser idéprogrammet som ett sätt att komma bort från den besattheten och i stället försöka sätta en egen långsiktig agenda.

Idéprogrammet har ett lite löst sammansatt arbetsnamn: ”Rättigheter, skyldigheter, möjligheter”. Resultatet av arbetet ska vara ”den idémässiga grunden för Sveriges väg framåt  – inte ett nytt valprogram”.

Arbetsgruppen får ett fritt mandat, men ”grundläggande frågor som förutsätts blir centrala” är bland annat:

människan (frihet, värdighet, etc)
frihet, jämlikhet & rättvisa
jämställdhet
frihet och ansvar
miljön och klimatet
social rörlighet och delaktighet
den enskilda äganderättens roll
en fri ekonomi
samhällssyn & samhällsförändring
politikens roll och gränser
demokrati & rättsstat
etik & teknik
nationens roll (politik och identitet, mångkultur, integration och ”assimilering”)
värderingar, religion och mångkultur
Sverige i Europa och världen
trygghet för en ny tid

 

arbetsgruppen
Christofer Fjellner, EU-parlamentariker
Alice Teodorescu, politisk chefredaktör, GP
Gunilla Carlsson, biträdande chef Unaids, tidigare biståndsminister
Benjamin Dousa, ordförande, MUF
Nicklas Lundblad, adjungerad professor, KTH
Maria Malmer Stenergard, ledamot, Skåne
Johanna Möllerström, associerad professor, George Mason University
Stefan Olsson, regionstyrelsens ordförande, Uppsala
Maria Rankka, vd Brunswick
Mats Svegfors, landshövding, tidigare mediechef på SR och SvD
Kristofer Tamsons, trafikregionråd, Stockholm
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö