Han har JO-anmält rättsmedicinalverket och migrationsverket för att de använder en välja en ”oprövad” metod för åldersbestämning  med en ”förfärande osäkerhet”, enligt Staffan Danielsson blogg.
 
Han berättar att han nu kommer att KU-anmäla Helen Fritzon och Morgan Johansson ”för att passivt låta detta fortgå utan att vidta åtgärder”. Han vill även att KU  granskar Tobias Billströms agerande.