”Av den information vi fått hittills finns det fortfarande en hel del arbete kvar för att Centerpartiet ska kunna stödja förslaget”, skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf och migrationspolitiska tales person Johanna Jönsson på SvD Debatt.
De anser att i dess ”nuvarande form är förslaget fullt av hål och brister”.
Centerpartiet vänder sig emot
* ”en godtycklig tidsgräns vid 24 november 2015 för vem som ska omfattas av de nya reglerna”.
* ”att vuxna människor som medvetet ljugit om sin ålder får samma fördelar som de som var minderåriga när de kom” och att de ska ”styras in i gymnasiestudier istället för att kunna ta erbjudna arbeten och försörja sig själva”.

Centerpartiet vill
*
att ”särskilt och synnerligen ömmande omständigheter bör återinföras” och fler unga ”bör omfattas av det”.
* att den som kan försörja sig själv ska få stanna i Sverige.
De facto skjuter Centerpartiet upp sitt beslut om partiet ska rösta för regeringen förslag eller hålla Allianslinjen och rösta emot det:
”Precis som i annat lagstiftningsarbete kommer vi att ta ställning till en helhet när en sådan finns på riksdagens bord och när remissinstanserna har sagt sitt”.
 
regeringens förslag om ensamkommande
De som får möjligheter till uppehållstillstånd är ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015.

dessutom krävs att den ensamkommande
* har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
* har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen, det vill säga efter den 20 juli 2016.
* registrerats som barn vid ankomst.
* studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå.
* fortfarande befinner sig i landet, och inte begått brott.
* lämnar in en ansökan inom tre månader efter att bestämmelserna träder i kraft.