Det är slut på pengarna på medieföretaget Realtid och nu försöker grundaren och vdn Jonas Wiwen-Nilsson få in snabba cash från ett 20-tal av aktieägarna via ett mejl med subjektraden ”Jag behöver hjälp”.

”Jag tillskriver er då jag måste be om hjälp”, inleder Jonas Wiwen-Nilsson ett brev till 20 av aktieägarna i Realtid.

Han berättar först att han tror att den ständigt olönsamma ekonomisajten kan göra ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet, ”vi har utan tvekan det på kornet”. Han pratar om att sajten ska utvecklas tekniskt och att en konvertibelemission, har blivit försenad.

2,7 av 8 miljoner hann tecknas. Jonas Wiwen-Nilsson räknar med att konvertibelemissionen bli klar, men räknar inte med pengar förrän i oktober.

”Detta har inneburit att vi just nu har en mycket ansträngd likviditet”

Det saknas 500 000 kronor för att kunna driva Realtid fram till att pengarna kommer in.

Jonas Wiwen-Nilsson säger att han själv har gått in med 300 000 kronor i konvertibelemmissionen á 12 procents ränta.

”Kan vi gemensamt och skyndsamt få ihop dessa 500 KSEK – 1 MSEK, så är vi ordentligt inne i matchen. 50 KSEK / 75 KSEK /100 KSEK. Allt är välkommet”.

Realtid har utgifter, inte minst på lönesidan. Bland annat har chefredaktören Johan Såthe en avtalsmässig lön på 70 000 kronor per månad.

Jonas Wiwen-Nilsson. mejlar  senare till Dagens Opinion:

”Vi tar in kapital i form av en konvertibelemission. Vi kom igång med arbetet för nära in på sommaren, men räknar med att stänga emissionen under sep/okt. Jag har bett ett antal aktieägare teckna sig så att vi kan slutföra arbetet under ordnade former. Har redan fått in åtaganden och tror att beloppet är på plats de närmsta dagarna.”