”Jag har med vår ordförande Fredrik Persson diskuterat framtiden. Vi är ense om att processen att hitta min efterträdare ska påbörjas”, säger hon på Svenskt Näringslivs hemsida.
 
Hon utvecklar: ”De senaste fyra åren har jag haft ett av de viktigaste och roligaste jobben i Sverige. Men redan när jag tillträdde som vd sade jag att jag inte räknade med att arbeta längre i Svenskt Näringsliv än till 2020. Jag vill hinna pröva ytterligare utmaningar innan jag blir pensionär. Jag tror inte heller att det är bra vare sig för organisationen eller personen att ha den här typen av uppdrag för länge.”
 
Dock var inte Fredrik Persson nöjd med Carola Lemnes deadline.
”Men år 2020 stundar en mycket viktig avtalsrörelse. Det är en orsak till att Fredrik vill ha ett längre åtagande från vd när han i vår börjar som stämmovald ordförande. Vår gemensamma slutsats är därför att styrelsen bör inleda en rekryteringsprocess nu. Jag stannar kvar så länge det behövs".