Den förra stats- och utrikesministern Carl Bildt ökar omsättningen i sitt aktiebolag.

I bolaget Bildt Global driver Carl Bildt sin konsultrådgivning samt värdepappershantering.

Under 2018 ökade omsättningen med 12 procent till 5,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 2,9 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 55 procent. Personalkostnaden för bolagets enda anställda föll något till 1,2 miljoner kronor.