I sitt nyhetsbrev skriver Carl B Hamilton:
 
”Det finns ingen alls regel i riksdagen som medger ’time out’ för ledamöter som inte vill jobba utan bara vill kvittera ut ersättningen. För partier och partiledningar är timeout en bekväm, men dock oacceptabel och närmast moraliskt svinaktig åtgärd som vuxit fram som lösning på akuta personalproblem. Ingen annan i svenskt arbetsliv kan hänvisa till fullt betald ’timeout’ vid frånvaro från arbetet.
 
Carl B Hamilton nämner som exempel SD-ledamoten som är föremål för en förundersökning för att att ha förgripit sig på kollegan Hanna Wigh.
Carl B Hamilton kräver att talmannen agerar:
”Nu får det faktiskt vara nog med riksdagens och andras flathet mot de riksdagsledamöter som slutar tjänstgöra, men inte tvekar att fortsätta att lyfta 64 000/månad i arvode, med hänvisning till att de väljer att ta ’time out’.”
Och vidare:
”Varför är riksdagens talman så flat att han låter detta missbruk fortsätta? Varför jagar inte media dessa lata syndare med blåslampa? Konstitutionsutskottet (KU) har inte hörts av i saken trots att det är ett uppenbart missbruk av ledamotskapets rättighet till arvode och ignorerande av dess rimliga krav på skyldighet att tjänstgöra.”