47 motioner handlar om skatter. Motionärerna vill bland annat sänka skatt på arbete, sänka skatt för företag, avveckla statens riskkapital och sälja stora delar av statens innehav i bolag.
Partiledningen vill bland annat:
* slopa arbetsgivaravgiften för den först anställda i två år för företag.
* sänka inkomstskatten.
* gradvis avskaffa löneavgiften.
* hellre öka skatten på konsumtion än på intäkt av kapital och från arbete.
* minska skillnaden mellan skatt från kapital och skatt från arbete.
* tillsammans med Alliansen sälja statens innehav i Apoteksgruppen, Metria och Swedish National Road Consulting. Centerpartiet kan också tänka sig att sälja statens innehav i SAS, Telia och Vattenfalls utomnordiska verksamhet.
* samordna statens riskkapital.
Simon Palme, förbundsordförande för Centerstudenter, var med på presentationen av stämmohandlingarna. Han tycker:
”Kort sammanfattat är jag glad att Centerpartiet tar nya steg i bostadspolitiken men tycker att Centerpartiet kan våga mer när det kommer till skattepolitiken.”
Simon Palme utvecklar:
”Vad gäller skattepolitiken hade Centerpartiet kunnat gå längre. Det är bra att Centerpartiet vill sänka skatterna på arbete, men skrivningarna är för försiktiga. Vi måste tydligt visa att vi står för att det ska löna sig att utbilda sig och arbeta i Sverige.”
Centerstudenterna förespråkar mer radikala tag, som en platt skatt:
”Centerstudenter kommer till partistämman att vilja se tydliga ställningstaganden för en platt skatt och avskaffad statlig inkomstskatt. Den dåliga lönsamheten gör att studenter väljer bort jobb som behövs. Det måste löna sig mer att utbilda sig till lärare och barnmorska i Sverige.”