Förslaget går ut på att nyanlända och långtidsarbetslösa får en full avtalsenlig lägstalön, men arbetsgivarna slipper arbetsgivaravgifter och ska bara betala 8 000 kronor i månaden per person. Resten är det tänkt att staten ska betala för. Jobben ska kvalificera till permanent uppehållstillstånd och ger rätt till sjukpeng och a-kassa. Gruppen som berörs av etableringsjobb består av 300 000 personer.


Alliansen har lovat att lagstifta om enkla jobb vid en valseger. Förslaget om etableringsjobben skulle neutralisera frågan om enkla jobb under valrörelsen.
 
I Dagens Industri, på debattsidan skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund och ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson att det ”är en märklig tanke att arbetsmarknadens parter diskuterar en modell i ett rum och sedan skickar kostnaden till skattebetalarna”.
Liberalerna kräver tre förändringar för att vara med på reformen:
* Alla arbetsgivare, även utan kollektivavtal, måste omfattas av anställningsformen och det ”är det mycket beklagligt att bemanningsföretagen inte tillåts ingå och att fackförbund som Byggnads och Transportarbetareförbundet ställer sig utanför överenskommelsen”.
* Neutrala skatter, som förslaget ligger nu betalar personer med etableringsjobb noll kronor i skatt.
* Mer pengar till den som jobbar fast än den som är anställd via etableringsjobb.
Även Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson är tveksam till förslaget:
”Parterna ställer väldigt hårda krav på den tredje parten som inte har varit med i förhandlingarna. Det är staten och skattebetalarna som ska betala nästan hela kalaset”, säger hon i Dagens Industri.
Även Centerpartiet är kritiskt till etableringsjobben. Det framgår av partiets hemsida. Där skriver Annie Lööf:
”Det är bra att LO och Socialdemokraterna erkänner att det höga löneläget utestänger vissa grupper, men de etableringsjobb som nu har presenterats är helt otillräckliga”.
Annie Lööf tror fortsatt att det behövs en lagstiftning ”för att minska klyvningen på arbetsmarknaden”.
”Vi kan inte lägga oss platt för att facken har ställt ultimatum i partsförhandlingarna om att vissa branscher inte får ingå”, skriver hon, och vidare:
”Regeringen behöver se till att alla jobbskapande företag kan vara med, vi kan inte köpa en halvmesyr.”