Regeringen har släppt budgetpropositionen. Den visar bland annat att regeringen räknar med 60 procent högre reformutrymme år 2022.

I år uppgår reformutrymmet till 29,6 miljarder kronor. Det förväntas öka till 38,6 år 2021 och 46,9 miljarder år 2022.

Det mesta av budgeten är redan presenterat. Det tyngsta posterna handlar om skattesänkningar, som:
* avskaffad värnskatt 6,12 miljarder kronor
* sänkt skatt för pensionärer: 4,33 miljarder
* ingångsavdrag – sänkta arbetsgivaravgifter: 1,67

Det kan jämföras med mer rödgrön politik, vars största poster är:

* Arbetsmarknadspolitiska insatser: 1,09
* Förstärkning av klimatklivet: 1,16
* En likvärdig skola: 1,39
* Förbättrat grundskydd för pensionärer: 1,38

Dessa poster uppgår till drygt 5 miljarder kronor, alltså 1 miljard mindre än vad regeringen har lagt på att avskaffa värnskatten.

Ökningarna för 2021 och 2022 består främst av

* ingångsavdrag, ökar från 1,67 till 4,77 och 6,22 miljarder
* förstärkt försvar, 5 miljarder till år 2022
* en likvärdig skola, ökar från 1,39 till 2,73

Vad gäller finansiering är det miljöskatter som ska göra en del, närmare bestämt 5,18 miljarder av jobbet. Resten, 24 miljarder, belastar statskassan.

* skatt på bärkassar: 2,08 miljarder kronor
* skatt på avfallsförbränning: 0,24 miljarder
* omfördelning av skolbidrag: 2,12 miljarder

Regeringen räknar också med att hämta in 380 miljoner kronor på ”effektivare näringspolitik”.