ALMEDALEN 2016. Den uppåtgående trenden i antal artiklar som skrivs om Brexit är bruten. Det visar Opoints analys gäller för hur många artiklar som skrivits under halvåret före Almedalsveckan.
 
Supervalåret 2014 blev det rekord i antal publiceringar. I år skrevs drygt 3 000 artiklar jämfört med drygt 4 000 artiklar år 2015. Det är hälften så många publiceringar som väntat. Under samma period publicerades det över 10 000 artiklar om Brexit, enligt Opoint.