Sedan tidigare har Vårdföretagarna använt sig av ”Mytpolisen” som har jagat mytbildningar.
Inför förra veckans partiledardebatt i Riksdagen lanserade Vårdföretagarna ”Mytboten”, som skickades till partiernas innan debatten. Nu blir boten tillgänglig för allmänheten.
 
Boten går att kontakta via Facebook och svarar (så gott den kan) på frågor om vinster i välfärden för den intresserade.
Vårdföretagarna släpper även Myttoppen med de fem frågorna där journalister och politiker och opinionsbildare brukar ”göra fel”, enligt Vårdföretagara.
Pr-byrån Gullers Grupp har tagit fram kampanjen.