För tredje året i rad arrangerar Svenska Nyhetsbyrån och Gota Media/Smålandspostenen skrivarskola framtida borgerliga opinionsjournalister. Fram till den första april går det att ansöka om en av tio platser.
– Det här är inte en ideologisk utbildning utan vi bistår med färdigheterna kring hur man gör, hantverket. Dessutom ger kursen ett otroligt nätverk, säger Per Selstam, chefredaktör på Svenska Nyhetsbyrån.
 
Kursen består utöver skrivövningar av seminarier på borgerliga ledarredaktioner, där tidningarna själva ”lånar ut” reportrar och lokaler till kursdeltagarna. Kursen avslutas med en resa till Indien. Deltagarna betalar själva 2 000 kronor. Resten finansieras av Anne-Maries och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning och Svenska Medialen.
– Summan som deltagarna ska betala är mer symbolisk. Men poängen och målet med kursen är ju att de sedan ska ge något tillbaka i form av personalförsörjning. Det är tanken med projektet.
 
Per Selstam har inte varit på plats på ett tag, varför SNB har förlängt ansökningstiden med två veckor till den 1 april.
– Men intresset brukar vara stort med ungefär 70 sökande, där de flesta är väldigt duktiga. Men 90 procent av ansökningarna kommer in de sista dagarna, så inget går att säga om årets ansökningar ännu.