– Det nya partiprogrammet är baserat på det som fanns tidigare. Men nu har vi tagit in fler sakområden och gjort en breddning av hela vår politiska plattform, säger Anders Königsson, ordförande för Borgerlig Framtid.

Vad har ni för mål med det nya partiprogrammet?

– Att nå ut brett och visa att vi är ett parti som går att räkna med. Borgerlig Framtid är numera en konkurrent till alla de andra borgliga partierna.

Varför gör ni om sajten i samma veva?
– Det är ett ganska naturligt steg. Förut var den indelad efter våra kärnfrågor respektive andra viktiga frågor. Nu kommer besökarna istället kunna hitta de politiska frågorna i bokstavsordning.

Den nya sajten är byggd internt.