Finska Tieto och norska Evry slås samman till en konsultjätte med 24 000 anställda. Styrelseordförande blir Bonniers förra vd.

Tieto, som bygger på uppköp av bolag som Enator, och Evry, som bildades av 2010 genom en fusion av EDB och ErgoGroup och det svenska Systeam, slås samman till TietoEVRY med huvudkontor i Esbo i Finland.

Det fusionerade bolaget kommer att vara noterat på Nasdaq i Stockholm och Helingfors och ansäka om notering i Oslo.

TietoEVRY får 24 000 anställda varav 5 000 digitala konsulter i Norden och 10 000 på global nivå. Omsättningen kommer att ligga på över 30 miljarder kronor.

Styrelseordförande blir Bonniers förra vd Thomas Franzén. Vd blir Tietos vd Kimmo Alkio.

Han skriver i en kommentar:

”Kombinationen som presenteras idag skapar ett företag som blir unikt positionerad för att leda den digitala transformationen i hela Norden och till förmån för alla våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. Med fortsatta investeringar i våra anställda och den senaste teknologin så som robotics, molntjänster och AI blir vi en konkurrenskraftig digital partner för våra kunder. Vi har en stark gemensam kultur med nordiska värderingar som baseras på en stor respekt för varje individ och med fokus på livslångt lärande”.