Bonnier News köper Lokaltidningen Mediacenter av koncernen JP/Politiken Hus.

Affären sker via HD-Sydsvenskan, som sedan tidigare ägs av Bonniers. I affärsuppgörelsen ingår dock att JP/Politiken förvärvar en 7,3 procent i HD-Sydsvenskan.  Dess vd Stig Ørskov tar en plats i bolagets styrelse.

Under år 2018 omsatte Lokaltidningen Mediacenter 95,6 (93,9) miljoner kronor. Rörelseförlusten ökade från -11,6 till -16,6 miljoner kronor. Antalet anställda uppgick under 2018 till 84(93) personer. I dag ligger personalstyrkan på 90 personer.

Lokaltidningen utkommer veckovis med en räckvidd på runt 550 000 läsare i print och digitalt. Den har idag 28 editioner som täcker 41 kommuner i Skåne, men även i Östergötland och Småland.

”Bonnier News övergripande mål är att vara den ledande nyhetsaktören i Sverige. Vi befinner oss i en fas av stark tillväxt och har under året tagit en aktiv del av konsolideringen på svensk lokaltidningsmarknad i och med förvärvet av MittMedia. Förvärvet av Lokaltidningen är ett naturligt steg för oss strategiskt och kommer att ytterligare stärka Bonnier News närvaro i södra Sverige”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News och HD-Sydsvenskan.