Det är Bertelseman som via sitt bolag onlinevideo-koncernen RTL Group förvärvar hela United Screens för 120 miljoner kronor. Bonnier köpte redan vid starten 2013 20 procent av bolaget som då värderades till 100 miljoner kronor. Efter det har Bonnier investerat ytterligare i bolaget.
 
De andra huvudägarna var bolagets vd Malte Andreasson och den operativa styrelseledamoten Stina Honkamaa. United Screens nådde en försäljning på 79 miljoner kronor och gjorde en förlust på -1,9 miljoner kronor år 2016. Personalstyrkan låg då på 30 medarbetare.
 
”Det mest spännande med detta är att vi kommer fortsätta göra exakt det vi gjort de senaste åren: fortsätta förändra medielandskapet. Vi på United
Screens kommer att fortsätta arbeta för er som ett oberoende och självständigt företag, vilket innebär att vår dagliga verksamhet kommer fortsätta precis som tidigare med samma United Screens-team som förblir detsamma”, kommenterar Malte Andreasson.