Under sitt senaste räkenskapsår (2018) vänder pr-byrån Bellbird en förlust till vinst. Dock ökade personalkostnaderna.

Under 2018 ökade Bellbird omsättningen ökade med 130 procent till 19,5 miljoner kronor. Byråintäkten ökade uppskattningsvis med 190 procent till 16 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade från en förlust på -970 000 kronor till en vinst på 2,5 miljoner kronor.

Det ger en rörelsemarginal på 13 procent räknat på omsättningen.

Antalet snittanställda ökade från 7 till 13.

Omsättningen per anställd ökade med 25 procent till 1,49 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 12 procent till 930 000 kronor.