I topp hamnar Skandia, IF och Ica banken när resultaten från tre frågor sammanvägs:
 
* vilket helhetsbetyg ger du företagets externa kommunikation
* hur väl tycker du man lever upp till förväntningar
* hur nära ett ideal tycker du företagets externa kommunikation är?
Först på fjärde plats kommer ett storföretag, Stora Enso. Högst inom offentliga sektorn kommer Konjunkturinstitutet medan Siba är bästa detaljhandelsföretag.
Högst av intresseorganisationerna placerar sig Sveriges Kommuner och Landsting, före Svenskt Näringsliv och Hyresgästföreningen.
Bästa fackförbund anses vara Vårdförbundet.