Idag överlämnade Henrik Saugmandsgaard Øe, EU-domstolens danske generaladvokat, över sitt förslag rörande det gällande snusförbudets vara eller icke vara i EU. Han tillstår att snus inte har samma skadeverkningar som cigaretter, men anser inte att EU-domstolen ska lyfta förbudet. Utgångspunkten för Henrik Saugmandsgaard Øe är att det är lagstiftarna som ska utvärdera forskningsläget kring de olika tobakstyperna, inte domstolen.
 
Patrik Strömer är generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen, som sorterar under Livsmedelsföretagen.
– Jag tycker det är konstigt att EU ensidigt diskriminerar snus när cigaretter är tillåtna. Det finns ingen proportionalitet eller rimlighet i detta, säger Patrik Strömer.
 
Är du förvånad?
– Egentligen inte. Svenska regeringen har lagt sig platt och vägrat redovisa fakta om hur snus minskat rökningen i Sverige och Norge.
 
Som förväntat är man kritisk till generaladvokatens förslag även hos marknadsledaren Swedish Match.
”Vi är besvikna på förslaget och hoppas att domstolen ska göra en annan bedömning. Domstolens prövning av EU-lagstiftning skulle begränsas mycket kraftigt om man resonerar på samma sätt som generaladvokaten. Då skulle nästan vilken produkt som helst kunna förbjudas inom EU utan möjlighet till en meningsfull domstolsprövning”, säger Marie-Louise Heiman, chefsjurist på Swedish Match, i en kommentar.
Nu blickar snuslobbyisterna framåt mot den dom som ska avgöra frågan, något som förväntas ske till sommaren.
Oscar Örum