Ordförande blir Åsa Domeij, tidigare MP-ledamot, idag hållbarhetschef på Axfood.

Övriga ledamöter är Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra), Anna Felländer (KTH), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Lina Bergström (Återvinningsindustrierna), Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och Jonas Carlehed (IKEA).

Delegationen för cirkulär ekonomiråd ska ”ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi”. Utöver det ska delegationen ”vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå”.