Nästa vecka har (mp:s) riksdagsgrupp sitt möte och det är orsaken till att Wettersrand och Valtersson hoppar av innan dess.

 

– Det är en överraskning men ingen chock att Maria slutar. Partiledare brukar inte sitta kvar i riskdagen sedan dem avgått, säger Kristoffer Talltorp, Maria Wetterstrands talskrivare.

Maria Wetterstrands man Villie Ninnistö har blivit miljöminister i Finland. Tidigare var parets bas Stockholm. Men nu när Villie Ninnistö är minister kan han inte längre veckopendla till Stockholm. Parets äldsta barn har börjat i finsk skola som Maria Wetterstrand betecknar som auktoritär.

Maria Wetterstrand valde att offentliggöra sitt avhopp från riksdagen i Eskilstuna-kuriren. Henns beslut har med livspusslet att göra.

”Jag kommer att bli en fristående politisk debattör och tror att jag kan göra minst lika mycket nytta i svensk politisk debatt på det sättet, som om jag skulle sitta kvar i riksdagen. Jag har funderat på det här sedan jag slutade” säger hon till Eskilstuna-kuriren."

 

Tonchi Percan