Hyresgästföreningens opinionschef Anna Wennerstrand berättar att föreningen står på tre ben inför valrörelsen. Varje ”ben” ska driva sin fråga.
– Det första handlar om att få unga att förstå att bostadsfrågan är något politikerna bär ansvar för. Det är ett generellt arbete för att få upp bostäder på den politiska dagordningen.
Arbetet drivs i form av en delegation som leds av KFs styrelseordförande Anders Sundström, som anlitar Sandro Scocco, som i dag jobbar som konsult på Arena Opinion.
 
– Sandro ska komma med konstruktiva förslag.
Delegationen ska jobba till och med valet 2018, och ska publicera ett antal rapporter och andra underlag politikerna att ta till sig. Kommunikationsansvarig är Jenny Lindahl, chef för Arena Opinion.
Det andra benet styrs av Stefan Attefall som leder ”Hyreskommissionen”. Uppdraget är att ”lägga fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden”.
– De är ett gäng forskare och fastighetsägare som sitter och fokuserar på framförallt de förhandlingssystem som finns och hur de kan utvecklas göras smidigare.
De har redan presenterat sig på DN Debatt och kommit med ”konkreta förslag”.

Varför har ni valt att jobba med delegationer och kommissioner?
– Många anklagar oss och säger att vi bara jobbar för insiders. Det stämmer inte. Vi vill visa att vi är en bred aktör och bjuder in andra aktörer. Frågorna är så viktiga att vi inte kan hantera dem själva. Det krävs tvärpolitiska beslut för att få en bostadspolitik som håller. Det här är vårt sätt att bidra och tillsammans komma på saker och hitta förbättringar.
Det tredje benet är en kampanj som ska stimulera unga att gå ut och rösta. Tio artister besjunger platser där det går att bygga fler hyresrätter.
Kampanjen, som tas ut tekniskt av byrån Reform Act, ska fyllas på med nya funktioner efter hand.
– Det kommer att finns möjligheter att påverka politiker på olika sätt, säger Anna Wennerstrand.
Kampanjen ska få spridning via artisternas, Universals och Hyresgästföreningens olika kanaler.

Vad är målet för valet?
– Framförallt att det ska byggas mer och byggas rätt och att det kommer hyresrätter folk har råd med. Det måste byggas efter behov och efterfråga.
Moderaterna går till val på att avreglera hyresmarknaden och det pratas marknadshyror. Det tycks inte hålla Anna Wennerstrand sömlös.
– Framförallt handlar det om kunskap. Konsekvenserna blir enorma. Vi har haft marknadshyror till och från de senaste 100 åren. Och ingen gång har det varit särskilt nyttigt. Det handlar om att upplysa om att folk inte hittar någonstans att bo och att det leder till en exkluderande bostadsmarknad. Det handlar om tillgång på bostäder som folk har råd att bo i. Att inte öka tillgången utan bara höja hyrorna, leder knappast till en förbättring för dem som står utanför bostadsmarknaden i dag.
Hyresgästföreningen har även trappat upp med en valgeneral i Markus Selin, från it-bolaget Altin.
– Han ska jobba med samordning. Vi är en förening med 540 000 medlemmar och 10 000 förtroendevalda. Så han har en viktig roll i att se till att vi gör rätt saker i hela landet.