Under den borgerliga regeringen sänktes arbetsgivaravgifterna för unga och löneskatterna för personer som jobbar. Den så kallade arbetslinjen skulle stimulera till jobb, men väckte också reaktioner. Bland annat Resumés chefredaktör Claes de Faire skrev i en uppmärksammad kolumn att det kunde vara nog med skattesänkningar och att han gärna betalar lite mer i skatt till välfärden.

Efter den rödgröna valvinsten fick Claes de Faire kritik av den borgerliga opinionsbildaren Janerik Larsson, som i SvD kallade Resumé-redaktören för en "osannolik hycklare" eftersom denne tog ut lågbeskattad vinst i stället för högbeskattad lön i sitt egna bolag.


Aron Modig (kd) har tagit fasta på Claes de Faires inlägg och skriver: "Trots skattesänkningarnas många goda effekter har välkända och välbeställda människors protester mot de lägre skatterna varit ett återkommande inslag i samhällsdebatten de senaste åren".
 
Därför lägger Aron Modig en motion som kombinerar fortsatt sänkta skatter på arbetet med möjlighet för dem som vill att betala extra skatt, och skriver:
 
"Rimligtvis går (sic) att kombinera fortsatta skattesänkningar på arbete, utbildning och företagande men samtidigt erbjuda möjligheten för de människor som så vill att betala in extra pengar till det offentliga. Det bör utredas hur en sådan frivillig skatt kan införas så att kändisar och välbärgade människor enklare kan handla utifrån sina samveten."