Redan i mitten av januari ställde Aron Modig frågan: 
 
”Vilket ställningstagande har ministern gjort i fråga om vilken procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurserna 7–9 som utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå?”
 
Bakgrunden var den granskning som tidningen gjort som visade att kvinnorna utgjorde endast 13 procent av alla namngiva personer i grundskolorna historieböcker, något som fick Gustav Fridolin att via Dagens Nyheter bjuda in läromedelsproducenterna till ett möte.
 
Syftet var att få en förklaring till varför kvinnorna saknas i böckerna och hur de ska ”förbättra situationen”.
 
Aron Modig fick svar skriftligen den 28 januari, där Gustav Fridolin berättade att han vill ”skapa möjlighet för en konstruktiv dialog i frågan” och att det är ”upp till varje enskild aktör som producerar läromedel att besluta hur dessa läromedel ska utformas”. Han betonade också att det inte är regeringen som ska bestämma hur böckerna ska utformas.
 
Aron Modig är dock inte nöjd med det svaret, utan har nu på nytt väckt frågan i form av en interpellation ställd till ministern.
 
– Jag tycker inte att utbildningsministern svarade på den skriftliga frågan, säger han och fortsätter:
 
– Jag tror att han uttalade sig lite förhastat efter Dagens Nyheters granskning. Att han kallat till möte för att höra vad förlagen kan göra för att förbättra situationen tolkar jag som att nästa gång Dagens Nyheter gör den här granskningen så ska utfallet vara något annat och det är det som är andemeningen i min fråga. Vilken nivå gör utbildningsministern nöjd?
 
Varför är frågan viktig?
– Dels för att det som ligger till grund för en historiebok är hur historien har varit, inte hur man år 2015 vill att den ska ha varit. Det finns tider som vi är mindre stolta över och för att man ska få en förståelse för hur världen sett ur så behöver man ge en så objektiv bild som möjligt. Naturligtvis kan man berätta historien på många olika sätt, men det är inte utbildningsministerns sak att avgöra om en historiebok är korrekt eller inte, säger Aron Modig.