I torsdags kunde Dagens Nyheter berätta att kvinnorna saknades i grundskolornas läroböcker i historia. Endast 13 procent av alla namngivna personer var kvinnor, visade tidningens granskning.
 
Dagen därpå meddelade utbildningsministern via Dagens Nyheter att han kallat läromedelsproducenterna till ett möte för att få en förklaring till varför kvinnorna saknas i böckerna och hur de ska ”förbättra situationen”.
 
Utspelet har fångat kristdemokraten Aron Modigs intresse.
 
I en skriftlig fråga till Gustav Fridolin skriver riksdagsledamoten att det ”får antas att en förbättrad situation i sammanhanget är detsamma som att en större andel av de personer som nämns i läromedlen ska vara kvinnor” och undrar:
 
”Vilket ställningstagande har ministern gjort i fråga om vilken procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurserna 7–9 som utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå?”