Förslaget presenterades på DN Debatt i morse och var underskrivet av bland annat Tobias Baudin, vice ordförande LO, Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen, Ellinor Eriksson, ordförande SSU, Lena Hjelm-Wallén, tidigare vice statsminister och utrikesminister och Annelie Nordström, ordförande Kommunal­arbetareförbundet.
 
Medborgartjänst ska lösa två saker: skapa tillit mellan olika grupper i samhället och till insatser för försvar, kriser och katastrofer. Debattörerna hoppas få till en parlamentarisk utredning.
 
Kritiken mot förslaget är svidande.
– Det problematiska med förslaget är att det är dubbeltydigt. I ena stunden pratar de om arbetsuppgifter som borde utföras. Å andra sidan pratar de om att syftet ör att skapa ökad tillit och fylla funktionen en gång värnplikten hade, att tvinga samman människor med olika bakgrund. Man får bestämma sig för vad som är huvudsyftet. I båda fallen tror jag de har fel lösning, säger Andreas Johansson Heinö, förlagschef på Timbro
Han tycker att det i första hand är näringslivets och civilsamhällets uppgift att lösa uppgifterna som debattörerna lyfter fram.
– De (debattörerna) hoppar ganska snabbt till den sista hållplatsen, tvångsarbete som medborgerlig plikt.
Dock instämmer Andreas Johansson Heinö i behovet att skapa tillit i samhället.
– Förut hade vi värnplikten, konfirmationsundervisning, en skola som fungerade på ett annat sätt och medier som alla tog del av. Vi har inte längre institutioner som tvingar samman människor. Samhället ser annorlunda ut i dag och då kan det inte vara gårdagens lösningar som gäller. Det framgår också av det är brist på konkretion i förslaget, säger Andreas Johansson Heinö.

Skulle inte medborgartjänst kunna vara en brygga in på arbetsmarknaden?
– Det är lite bakvänt att behöv uppfinna detta gigantiska projekt för en ganska liten grupp och tro att det kan lösas uppifrån och att staten ska se till att människor håller ihop. Då gäller det att hitta uppgifter som är relevanta för alla samhällsgrupper i hela landet. Det är en ganska naiv förhoppning.
Mattias Goldman, vd på tankesmedjan Fores, instämmer i att det finns ett behov av samhällsuppgifter som behöver lösas. Men att det skulle ske via medborgartjänster, håller han inte med om.
– De tar inte klimatfrågan eller migrationen på särskilt stort allvar om de menar att det kan lösas med 18-24-åringar utan yrkeserfarenhet, utan särskild utbildning och utan engagemang. Det skulle inte hellerleda till ökad sammanhållning, utan till ökade slitningar i samhället, där vi får en ny grupp nästintill gratis arbetskraft i en tid där vi pratar om vikten av att skapa riktiga jobb.
Men är det inte medborgartjänst ett bra sätt att inleda en yrkeskarriär?
– Att tvinga alla mellan 18 och 24 till medborgartjänst skulle vara en väldig begränsning av hur man kan börja sin yrkesbana, vilket skulle drabba Sveriges konkurrenskraft och skapa många personliga tragedier ungefär som värnplikten gjorde förut. Det skulle också vara en trist och förmodligen inte särskilt accepterad utvidgning av statens våldsmonopol, som vi lyckades minska när den allmänna värnplikten togs bort och man därför inte längre kunde sätta folk i fängelse för att de inte ville delta i försvarsapparaten. 
Mattias Goldmann tycker dessutom att Arena gör ett "slappt" jobb som tankesmedja.
– Vi verkar se olika på hur vi verkar som tankesmedjor. Att skriva en löst hållen debattartikel som mynnar ut i förslag om en parlamentarisk utredning tycker jag är lite slappt. Ta tag i frågan själva om ni nu tycker frågan är så angelägen, säger Mattias Goldman.
Mattias Svensson på det borgerliga samhällsmagasinet Neo totalsågar förslaget.
– Det är en extremt osympatisk idé att tvinga människor att ställa sina liv till statens förfogande utan att riktigt ha koll på varför. Det ligger ett idyllens skimmer över förslaget, men det blir något annat om man minns hur det gick till på en mönstringsbyrå. Tänk på den gigantiska myndighet som ska anförtros placera ut ungdomar över all denna disparata verksamhet med någon slags kompetens, det var tillräckligt svårt när det bara rörde det militära.
Mattias Svensson verkar rysa vid tanken på organisationen som skulle behöva byggas upp för att hantera medborgartjänst.
 
– Bara tanken på en sådan myndighet ger mig DDR-vibbar. Jag kan inte fatta att minnet är så kort.

Är det inte bra då att ungdomar från olika delar av samhället träffar varandra och gör en insats för samhället?
– Jo, absolut men i så fall handlar det om erbjudanden och möjligheter. Ju mer meritokratiskt (lön efter förtjänst) ett samhälle blir, desto mindre har man råd att diskriminera ursprung. Vi ser att ungdomar söker sig till topputbildningar som ger bra betalt, oavsett ursprung. Det är en av många andra metoder att erbjuda värdiga uppdrag. Men det är inte vad de (debattörerna) är ute efter. De har en slapp tanke att unga människor ska tvingas. Det skapar ingen gemenskap.

Men skulle det inte medborgartjänst vara en bra erfarenhet och göra det lättare för unga att få jobb?
– Absolut. Idag kräver vi högskoleutbildning i nästan alla yrken. Det är en ganska oroväckande tendens. Vi har ett problem med att unga människor i mindre utsträckning kan kliva in på en arbetsplats, lära sig en färdighet och jobba. Men skulle fackföreningar som stridit hårt för krav på mångårig högskoleutbildning som behörighet acceptera att unga med några månaders medborgartjänst fick riktiga anställningar? Och skulle gratistjänsterna verkligen bli så meriterande?

Varför tror du förslaget kommer?
– De är ju sossar. De gillar tvång. Det är uppenbart att människor ska underkastas. I det här förslaget finns ingen idé om vad människor ska göra. Folk är inte ens redskap utan boskap. Sällan har det varit så tydligt.