Starten sker i dag med tre texter av den amerikanska statsvetarprofessorn Sheri Berman, Katrine Marçal samt Athena Farrokhzad och Aase Berg. Arena Essä får ingen egen sajt utan ligger som en flik på nyhetssajten Dagens Arena.
 
Redaktör för Arena Essä är tankesmedjan Arena Idés programchef German Bender.
– Vi tror att det finns ett intresse för texter som är längre än nyhetstexterna på Dagens Arena men kortare än texterna på tankesmedjan. Det har vi märkt på reaktionerna efter att vi lade ner vårt magasin förra året. Vi ser att internationella medier satsar på längre texter och inte minst även Dagens Nyheter, säger han.

Hur ska ni få folk att läsa de långa texterna?
– Vi ska jobba mycket med spridning i sociala medier och Arenagruppens olika kanaler. Vi riktar in oss på en bredare målgrupp och inte bara nyhetsläsare.

Hur finansierar ni Arena Essä?

– Från lite olika källor inom Arenagruppen, det finns ingen direktfinansiär.
Arena Essä ska ges ut löpande och några kopplingar till valet ska det inte finnas. German Bender ser flera möjligheter att utveckla formatet vidare.
– Det är inte omöjligt att vi utvecklar det och titta på alternativ som poddar eller samtal i seminarieform.