Arena Opinion ökade omsättningen under 2017 med 35 procent till 8,6 miljoner kronor. Kostnaderna ökade med 15 procent. Personalkostnaden minskade dock med 13 procent till 3,3 miljoner kronor då personalstyrkan minskade från sex till fyra snittanställda. 
 
Rörelseresultatet ökade från en förlust på -546 000 kronor till en vinst på 344 000 kronor. Det innebär en positiv rörelsemarginal på 4 procent.