Tidigare har Arbetsmiljöverket varit ute med en printkampanj där företag som har tagit itu med den psykosociala arbetsmiljön har uppmärksammats, något om SR gjorde ett nummer av och i ett inslag där kampanjen beskrevs som reklam för företagen och som nu JO ska granska.
 
Nu är Arbetsmiljöverket ute med en trailer för ett mobilspel, The Boss, där företagsledare ska avgöra var gränsen går mellan pengar och arbetsmiljö.
Trailern har fått Svenskt Näringsliv att reagera. Ämnet är särskilt känsligt eftersom det är valår och att det är regeringen som har givit direktiv till Arbetsmiljöverket att kampanja om osund konkurrens i näringslivet. Arbetsmiljöverket jobbar med samma byrå som Socialdemokraterna använde vid valvinsten 2014. Det rör sig om reklambyrån Granath, som dock verket har handlat upp efter upphandlingskonstens alla regler.
 
– Arbetsmiljöverket använder skattemedel till att utveckla spel som ska visa hur dåliga företag är. De pekar ut branscher som särskilt skurkaktiga. Det är besynnerligt. De borde i stället stötta företag i att göra rätt, säger Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling.
Arbetsmiljöverkets kommunikationschef Greta Svensson berättar att myndigheten diskuterar kampanjen och ber att få återkomma.