I listan anges inte bara de arbetsplatser som drivs i offentlig regi utan även privata företag och föreningar finns med. Förutom namn på Fas 3-aktörer visas också  vilken typ av arbetsuppgifter som erbjuds, till exempel stallvård, lagerarbete och trädgårdarbete.
Bland annat har organisationen Fasorna snappat upp och återpublicerat listan. Fasorna driver en blogg där Fas 3-programmets åtgärder och samhällspåverkan starkt kritiseras.
– Det ska inte kunna hända, jag tror att det omgärdas av sekretess. Jag upplever det som mycket märkligt, säger Mats Håkansson, verksamhetssamordnare inom Arbetsförmedlingen i Göteborg/Halland.

Arbetsförmedlingen kände inte till att listorna var på vift förrän Dagens Opinion hörde av sig i morse.

– Jag är jätteförvånad. Det handlar ju om interna saker i våra system. Vi måste ta reda på hur detta har kunnat hända, säger Mats Håkansson.

Hur kom uppgifterna ut?
– De sökande har möjlighet att se över sina alternativ och avgöra vilka platser som känns lämpliga. Det kan möjligen vara i samband med detta som listan kom ut. Jag måste höra med de enskilda förmedlingarna.

Får förmedlingarna lämna ut sådana listor?
–Nej, man ska inte lämna ut dem. Det är ju interna saker som inte får bli offentligt, säger Mats Håkansson.
 
Oscar Örum