Totalt har 856 fått beredskapsjobb inom staten.  Det rör sig om långtidsarbetslösa och vissa nyanlända. Av dessa har Arbetsförmedlingen har anställt i särklass flest personer, 464. Beredskapsjobben utgör nu 2,6 procent av det totala antalet anställda på myndigheten. Tvåa efter Arbetsförmedlingen är Skogsstyrelsen med 97 beredskapsjobb.


Bara nio myndigheter har fler än tio personer i beredskapsjobb. Mindre än hälften av myndigheter har erbjudit moderna beredskapsjobb, 99 av 202, som har fått uppdraget av regeringen.

Tonchi Percan