Efter ett eftermiddagsmöte med alla kontorschefer i Göteborg har Arbetsförmedlingschefen Michael Leufkens fått en tydligare bild om vad som hänt. 
 
– Nu vet vi hur det har gått till. På alla kontor finns det listor med anordnare och arbetssökande får tillgång till listor under informationsmöten. Det är respektfullt gentemot våra deltagare att de får möjlighet att själva hitta en plats som de tycker är intressant, säger Michael Leufkens.
 
Det rör sig alltså inte om bristande rutiner som ni tidigare sagt?
– Nej, det går ju inte att jobba på ett annat sätt. Nu har jag informerat mig och det låter helt rimligt. 
 
Då är ju sekretessen meningslös?
– Sekretessen finns ju där. Men det är okej att bryta den för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag mot deltagarna. Det är den tolkning av sekretesslagen som jag har fått från vår chefsjurist. 
 
Vad har ni fått för reaktioner på den läckta listan?
 – Från anordnarnas sida har jag inte hört något, de är nog inte kritiska till det som hänt. Däremot blev jag uppringd av en person som tagit del av en anordnarlista och som tycker att det är alldeles utmärkt att kunna välja mellan olika platser. 
 
Oscar Örum