– Jag har fått igenom alla Centerpartiets skarpa vallöften, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, ett kraftfullt miljöbilspaket och en omfattande nationell satsning på ett matlyft men också de skrivningar vi har kring miljö, klimat och landsbygd, säger en glad Annie Lööf efter att Alliansen presenterat sitt gemensamma valmanifest på måndag förmiddag.

Hur funkar det, sitter ni partier och delar upp miljarderna mellan er. Hur många miljarder fick du till dina grejer?
– Jag tror inte på miljardrullningar. Många av reformerna kostar ju ingenting, som att ge äldre valfrihet och rätt att välja var man ska bo. Det är ingen kostnad utan en princip. Men det är kart att satsningar på bredband, på service, på sjuklön på sänkta kostnader för att anställa unga kostar pengar.

55 procent av reformutrymmet å 13 miljarder gick till utbildningssidan. Det kanske inte är er paradgren?
– En del av det handlar om att företag ska få tillgång till kompetent personal i framtiden. Jag har drivit på för lärlingslön. Samhället byggs på en helhet med skolan och sjukvården som viktiga delar. Mina prioriteringar har också varit att addera småföretagande, jobb, miljö, mat och landsbygd.

Är de sänkta arbetsgivaravgifterna ett nollsummespel då ni sänker arbetsgivaravgiften för de under 23 år ytterligare men slopar sänkningen för dem som är äldre än 25 år?
– Det blir ytterligare en kostnad för staten på ungefär 250 miljoner kronor per år.

Vattenfalls del utanför Norden. Är den föremål försäljning.
– Vattenfall är ett självständigt bolag. Vattenfall tittar själva på att dela upp sin verksamhet i en nordisk och europeisk del. Det är bra att man tittar på detta och viktig att Vattenfall följer statens ägardirektiv som handlar om att bolaget ska vara ledande i den hållbara omställningen.

Alliansen vill stärka statsfinanserna med 25 miljarder kronor år 2017-18. Hur ska det gå till?
– Det handlar om vissa skattehöjningar som kemikalieskatt och utgiftsminskningar som att skära ner ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder.

I varje intervju han ger, sträcker Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven ut handen till er. Hur påverkar det er valrörelse?
– Det funkar bra. Vi ökar ju opinion och får igenom våra förslag i Alliansens valmanifest.   

Får ni större tyngd i Alliansen med hjälp av Stefan Löfven att göra?
– Definitivt inte. Det är väldigt märkligt att Stefan Löfven inte kan förstå ett nej. Vi har sagt nej under de senaste månaderna ganska många gånger. Det är helt uteslutet för Centerpartiet att sitta i en regering med Socialdemokraterna. Vi går till val på att stärka Centerpartiet och göra det inom ramen för Alliansen.

Men det är bra att vara lite uppvaktad?
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att han kontinuerligt fortsätter. Både Folkpartiet och Centerpartiet är tydliga i sina nej.