Finansborgarrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr, berättar hur hon tänker sig att Stockholm ska kunna komma i kapp och konkurrera med alla andra världens städer om att attrahera de vassaste talangerna. Hon har så mycket saker på agendan i höst så att Dagens Opinion frågade om hur hon ska hinna hantera klottret, som hon är en inbiten motståndare till.

I går presenterade hon en handfull förslag som ska göra Stockholm med attraktivt för talanger som stadens företag behöver för att kunna växa.

– Det finns ett skriande behov av kompetens, inte minst från våra techentreprenörer, det är allt från mjukvaruutvecklare till ingenjörer och programmerare, säger Anna König Jerlmyr.

Det mest konkreta förslaget är ett ”international house”, där personer som vill komma in i Sverige och jobba ska få hjälp och möjlighet att träffa likasinnade.

– Vi behöver säkerställa att utländsk kompetens kommer till Stockholm och har möjlighet att stanna med sin familj. Då erbjuder vi information om till exempel förskolan, säger Anna König Jerlmyr, som säger att hon har stämt av behovet av ett international house hos bland annat expats.

Hur långt har ni kommit med planerna?
 –  Det är under antagande, vi har en avsiktsförklaring och vi får återkomma om lokaler och vilka aktörer som ska ingå.

Konkurrerar Stockholm med särskilda städer om talangerna?
 – Framförallt är det med Europas huvudstäder och andra större städer. Vi ska vara medvetna om att våra studenter tänker om de ska stanna i Singapore, New York eller Boston. Vi behöver få upp Stockholm i medvetandet. Och se till att talanger i Östeuropa, som kanske tänker på London, i stället kan se Stockholm som ett alternativ.

Hur jobbar ni med marknadsföringen av Stockholm?
 – Vi jobbar med Invest Stockholm för att marknadsföra Stockholm internationellt hos utländska investerare och talanger. Men det är också viktigt att vi jobbar med universiteten för att säkerställa att fler studenter stannar i Stockholm och att vi bättre kan identifiera lärosäten och andra städer i Europa där vi kan rekrytera ifrån.

Vilka städer är bra på talangrekrytering?
 – Vi är inspirerande av Helsingfors, Köpenhamn och Amsterdam. Jag ser fram emot att vi kan ta upp kampen med dem på riktigt.

Kompetensförsörjningen, hur illa är det?
– Behovet är akut. Många företag vittnar om att de inte kan expandera och startar filialer i andra länder. På några års sikt kommer det att saknas tiotusentals ingenjörer och experter. Vi måste skanna av marknaden globalt för att stå rustade för det vi står inför.

Varför har inget gjorts förut?
 – Jag började jobba med det direkt efter valet (hösten 2018). Jag vet att talangförsörjningen är en av våra strategiska utmaningar. Jag har arbetat med det och utvecklat det under våren, säger Anna König Jerlmyr, som också anser att det behövs en nationell strategi för kompetensförsörjning.

Hur enkelt är det att ta in utländsk kompetens till Stockholm jämfört med andra städer?
– För EU-medarbetarna är det relativt enkelt. Det är svårare för dem som kommer från andra främmande länder, men även där har man (regeringen) jobbat på med till exempel snabbspår. När jag ser hur man jobbar i andra länder, har de en digital process så att de kan komma till landet på förmiddagen och börja jobba på eftermiddagen. Vi behöver förenkla den så mycket vi kan.

Hur tänker regeringen kring det?
 – De har ju en hel del andar problem med skjutningar och otrygghet. Jag hoppas att de tar tag i omställningen av Sverige, digitaliseringen av offentliga sektorn, inför AI (artificiell intelligence) och att de vill jobba med det långsiktigt.  Jag är gärna behjälplig och samarbetar, Stockholm kan agera draglok.

Anna König Jerlmyr går ut hårt i säsongen. Förutom förslagen på att underlätta kompetensförsörjningen har hon på DN Debatt presenterat fem förslag på hur staten kan stöda kommuner i deras kamp mot kriminaliteten. Hon har hunnit inviga Stockholm Water Week och i september väntar budgetarbetet.

När du har så mycket att göra, hinner du ta tag i klottret i Stockholm?
 – Säg till mig var det finns så tar vi hand om det. Vi är ständigt på jakt efter klotter och vi ska köra en städkampanj senare i höst.