I onsdags eftermiddag höll länderna inom D9 toppmöte i Ericssons studio i Kista. På plats var ett antal digitaliseringsministrar eller motvarvarande.
– Det gick jättebra och var jättekul, säger Ann Linde.
McKinsey presenterade sin rapport om digitalisering i Europa, Ericsson och ABB berättade om hur politiska beslut påverkade deras digitalisering.
– Vi fick också en genomgång om 5G-tekniken.
Med på mötet var ytterligare två länder.
– Tjeckien och Polen jobbar mycket med digitalisering och ville vara med.
Två stora frågor stod på agendan.
* Hur D9 ska få till ett fritt flöde till och från länder även utanför EU?
– Där fick vi oroande signaler från länder som varit med i det första arbetsgruppsmötet. Det finns länder som är väldigt påstridiga. Så vi diskuterade hur vi ska framföra våra synpunkter.
Varför finns det ett motstånd till fritt flöde av data över gränserna?
– Framförallt handlar det om den personliga integriteten och då kommer det krav på lokala servrar i alla länder. Det är ju hopplöst för ett företag som Scania som verkar i alla länder. Även små bolag är beroende av detta.
 
Men är inte fria dataflöden med personlig information vad Facebook gör dygnet och jorden runt?
– Ja, men det är frivilligt att vara med på Facebook. Men fria dataflöden går att lösa genom att separera skilja ut personlig information.
* Hur D9 ska förhålla sig till plattformar som Facebook och Youtube?
– Inför mötet hade alla länder haft rundabordssamtal med lokala aktörer. Det spretar i uppfattningar. En del vill reglera plattformarna så lite som möjligt, andra tycker att plattformarna får för stor makt. Länder som Belgien och Danmark tycker att det kan regleras via konkurrenslagstiftningen. Och det har ju räckt hittills. Vi landade lite i det.
Nästa möte kommer att hållas i Dublin i början av nästa år.
– Då ska vi prata mer om hur vi ska ta tillvara på den digitala omvandlingen, med big data, block chain, artificiell intelligens och maskininlärning.

Kan ni påverka EU-förslagen?
– Absolut. Vi har redan fått in bra skrivningar, säger Ann Linde, som är sannolikt är mycket nöjd med att en skrivningarna om artificiell intelligens nyss kom in i protokollet under regeringschefernas EU-möte:
 
I skrivningen står att EU-rådet bjuder in EU-kommissionen att ”driva fram en europeiskt approach till artificiell intelligens tidigt 2018”.