Dagens Opinion fick en pratstund med Anders Borg.
 
Så du anser att Håkan Juholt är oseriös?
– Det vi har är att han ofta håller tal som innehåller breda och omfattande utgiftsförslag som sedan inte sätts på papper. Det finns inte några beräkningar som sedan ingår i deras budget. Det är klart att det skapar ekonomisk osäkerhet som jag tycker att man som partiledare borde vara försiktig med.
 
Du ifrågasätter Håkan Juholts trovärdighet?
– Vi står inte och lovar stora och breda skattesänkningar som vi inte sedan har täckning för. Vi försöker vara väldigt noggranna med vilka löften vi ger. Sådana borde även socialdemokraterna vara. Jag tror att det undergräver hans trovärdighet när han talar om breda utbyggnader av tunnelabanan som vi vet kostar 10 miljarder per kilometer att bygga och där det inte redovisat för hur den ska finansieras. Då blir det en vidlyftig löftespolitik. Politik mår bra att man är försiktig med pengarna.
 
Är Håkan Juholts löften ett hot mot din arbetslinje?
– Det är klart att om Håkan Juholt var statsminister eller om Fredrik Reinfeldt agerade på samma sätt då skulle det skapa en väldig osäkerhet om svensk ekonomi. Om statsministern gick ut och talade om satsningar i 10-miljarderklassen som han inte har någon täckning ii budgeten, är klart att det skapar osäkerhet.
 
Vad innebär skuggbudgeten för sysselsättningen?
– Vår beräkning är att sysselsättningen skulle minska med mellan 50 och 60 tusen personer de närmaste åren. När man höjer ersättning till a-kassa och sjukförsäkringar och när man lägger skatteblastning på ungdomsarbetsgivare så trycker man ner sysselsättningen.
 
Tonchi Percan