Under det senaste räkenskapsåret ökade intäkterna, som består av prenumerationer och annonser från 1,75 till 3,52 miljoner kronor.

Dock ökade kostnaderna med närmare 16 procent till 8,4 miljoner kronor. Personalkostnaderna ökade också med drygt 15 procent till 6,2 miljoner kronor.

Rörelseförlusten minskade från -5,5 till -3,9 miljoner kronor. Det betyder att Altinget förlorade drygt en krona på varje krona som drogs in.