Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega protesterar mot regeringens förändrade planer för omstöpningen av Arbetsförmedlingen.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega, är kritisk vad gäller att reformen skjuts upp ett år.

”Reformen har ännu inte inletts. I alla reformprocesser är det dock viktigt att hålla uppe farten för att nå slutmålet”.

Dessutom gillar han inte att LOV, lagen om valfrihet, inte längre ska var utgångspunkten:

”LOV har funnits i tio år och har endast haft drygt 30 överklaganden. Detta ska jämföras med upphandlingar som årligen överklagas drygt 3000 gånger”.

”Dubbelfel”, sammanfattar Andreas Åström.