Frågan om arbetskraftsinvandring har diskuterats flitigt på senare år. En stor del av debatten har dock kretsat kring att arbetsgivare utnyttjat utländska arbetare och missbrukat de nya reglerna från 2008. Från vissa håll anklagas också invandrade arbetare för att ta jobben från svenskar.
 
Denna bild vill nu arbetsgivarorganisationen Almega måla om och sjösätter därför den digitala kampanjen ”#kompetensinvandring” som syftar till att lyfta frågan och få fler att diskutera den i sociala medier. Kampanjen bygger till stor del på bland annat infografik och animerade bilder med budskap från arbetsgivarorganisationen.
 
– Det här är en komplicerad fråga. Därför har vi fokuserat på visuellt material, som ska vara optimerat för digitala kanaler så det blir lätt att diskutera och dela vidare, säger Markus Welin, ansvarig för Digital opinion på Almega.
 
– Oavsett om man håller med eller inte, så tror vi frågan gynnas av att man lyfter den. Gör man det lite mer lättillgängligt så kan fler komma att engagera sig i frågan, fortsätter han.
 
Almega driver på för att göra det lättare för företag att ta in utländsk arbetskraft, något som redan i dag är svårt enligt arbetsgivarorganisationen. Värre lär det bli, menar Almega, om LO får igenom kravet på att återinföra den behovsprövning som slopades 2008, något som endast skulle göra så att Sverige går miste om högkvalificerad arbetskraft.
 
Kampanjen, som går i sociala medier och främst Twitter, har gjorts inhouse.