Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega kräver att regeringen stoppar de så kallade extratjänsterna. Almega anser att extrajobben försämrar matchningen på arbetsmarknaden.

Extratjänster är tjänster som kommunernas tillsätter med hjälp av statliga subventioner.

– Extratjänsterna har ökar kraftigt till 18 000, säger Andreas Åström, chef för Påverkan och kommunikation på Almega.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska till 12 212 respektive 6 406.

– Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström.

Almega kräver nu stopp för extratjänster.

– Extratjänsterna är till 100 procent subventionerade jobb. Dessutom får kommunerna en extra peng för att komma i gång med tjänsterna. Det innebär att Arbetsförmedlingens resurser är slut och att det inte finns medel till matchning och utbildning, säger Andreas Åström, som berättar att flera matchnings- och utbildningsföretag har fått det tufft.

Men är det inte bra att det skapas jobba även i kommuner där det kanske inte finns så många näringslivsjobb?

–  I Ludvika har ABB rekryteringsbehov och behöver etablera kontakter med matchningsföretagen så att de kan fylla sina vakanser. De har inget behov av extratjänster. Det rör sig som subventionerade jobb. Och det behövs i lågkonjunktur. Men nu är det högkonjunktur.