Almega uppskattar tillväxten för 2017 till 2,9 procent. Under 2018 minskar BNP-tillväxten till 2,3 procent.


”Trots hög efterfrågan på svenska exportprodukter gör kompetensbrist och ökad import att Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt bromsar in”, skriver Almega in konjunkturrapport.
 
Almega bedömer att arbetslösheten ”parkerar” på 6,7 procent i år och 2018.
Inflationen faller till 1,6 procent och Riksbanken börjar höja styrräntan ”först i början” av 2019, räknar Almega med.
”Gamla samband gäller inte längre. Ökad konkurrens från utländska producenter kombinerat med den ökade importen håller nere prisutvecklingen på tungt vägande tjänster inom Sveriges näringsliv”, kommenterar Almegas chefsekonom Lena Hagman.