– Under året har vi uppmärksammat att extratjänster trycker bort matchning och utbildning från olika komptensföretag, berättar Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

Han lägger till:

– Det är väldigt bekymmersamt. Rapporten visar att det som ger effekt är utbildningsinsatser och matchning från professionella företag. De subventionerade anställningarna (extratjänster) fyller en viktig funktion, men nu ser det ut som om regeringen går all in på extratjänster. Men extratjänster är en återvändsgränd, arbetslösa faller tillbaka till arbetslöshet efter att tjänsten är avslutad.

Almega uppskattar kostnaden för extratjänsterna till 5-6 miljarder per år. Vad varje jobb som skapas kostar hade.

– Vi har inte gjort någon beräkning på vad varje extratjänst kostar, men vi vet att kompensationen för att skapa ett extratjänster i offentliga sektorn ligger över 100 procent.