Just nu finns 3 684 evenemang registrerade på region Gotlands informationssida för Almedalen. En ökning med drygt 6 procent från 2015.


År 2015 efter supervalåret gick antalet evenemang ner något till 3 465 men fortsätter nu alltså att öka. Samtidigt är trenden att fler och fler går ihop om sina evenemang och samarbetar i högre utsträckning med andra.
 
Almedalens evenemang började öka explosionsartat redan 2009 med 1 041 evenemang från 662 året innan. Ökningarna fortsatte stadigt fram till supervalåret
2014 då nästa stora ökning i evenemang inträffade från 2285 till 3513 evenemang året innan.
Förra året deltog 35 000 besökare i Almedalen.
Jacob Wiberg