Det var Gotlands Media som vann region Gotlands upphandling om att göra en guide för Almedalsveckan, ett uppdrag som tidigare låg på Gotlandsguiden som gav ut Almedalsguiden.
 
År 2016 blir det Gotlands Media som ska utföra uppdraget med Almedalen Just Nu. Men Gotlands Media har ansökt hos PRV om en utgivningsfrekvens på fyra gånger per år.
 
– Vi ska ha möjligheten att komma ut med en tunnare tidning före och efter Almedalsveckan. Men allt är inte klart än, berättar Ulrica Fransson Ingelmark, ansvarig utgivare på Gotlands Media.