När Dagens Nyheter berättade om hoten tidningens chefredaktör Peter Wolodarski och hans föräldrar utsatts för, visade tidningen en bild med lapp med namnet på den företagare som just har stämt tidningen för förtal.

Tidningen berättar om hoten:

”Flera angrepp har riktats mot Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Det har skett genom upprepad skadegörelse vid hans föräldrars bostad, bland annat vid entrén där kod, porttelefon och lås förstörts.”

Utöver det har någon satt upp en lapp namnet på den företagare, NFF Nordics grundare Johan Lundberg, som har stämt Peter Wolodarski för förtal.

Dagens Nyheter publicerar en bild när lappen med namnet syns.

”Det är mycket allvarligt att DN väljer att exponera och utpeka Johan Lundberg i dessa sammanhang. Att en sådan publicering sker under ett pågående förtalsmål är särskilt graverande”, kommenterar Johan Lundbergs ombud advokat Percy Bratt.

DN nämner i artikeln även att rättsprocessen pågår i Stockholms tingsrätt där affärsmannen Johan Lundberg stämt Dagens Nyheter för förtal.