Svenskt Näringsliv har sedan 1999 kartlagt företagens erfarenheter av rekrytering och bland annat vilka rekryteringsvägar de använder.
 
Årets undersökning visar att andelen företag som använder Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg sjunkit från 64 procent år 2002 till 45 procent i år.
 
Enligt Svenskt Näringsliv är dock deras siffra troligen högre än vad den egentligen är, då det är medlemsföretagen som svarat på enkäten. Dessa företag har kollektivavtal, är större än genomsnittet och har ofta funnits en längre tid vilket innebär att de kunnat etablera en relation med Arbetsförmedlingen.
 
Samtidigt är företagen minst nöjda med Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg. Nästan hälften, 48 procent, tycker att det fungerat ”ganska” eller ”mycket” dåligt när de använt sig av Arbetsförmedlingen för att rekrytera medarbetare.
 
Jämfört med 2007 har andelen som tycker att Arbetsförmedlingen fungerat mycket dåligt som rekryteringsväg mer än fördubblats, från 9 till 20 procent, medan andelen som svarat ”mycket bra” halverats, från 21 till 9 procent.
 
Annonsering är en annan rekryteringsväg som företagen verkar missnöjda med (44 procent).
 
Bäst betyg får informella kontakter och nätverk, som 86 procent tycker fungerar ”mycket” eller ”ganska” bra, följt av rekryterings- och bemanningsföretag (70 procent).