Under 1990-talet ledde hon barnprogrammet ”Disneyklubben” samt SVT:s ”Söndagsöppet” och i måndags vikarierade hon för Fredrik Vikingsson på Kanal5.

 

 
 
 
 

Ett inhopp som väckte en del reaktioner. En tittare frågar departementet:

 

 
 
 
 

1. Är det lämpligt att en kultur- och demokratiminister lånar ut sig till privata TV-kanaler?
2. På vilket sätt gynnas kultur och demokrati genom att ett statsråd lånar ut sig till kommersiella TV-kanaler?
3. Har en riskbedömning gjorts för att undvika någon slags jävsituation mellan kultur- och demokratiministern och Kanal 5?
4. Kan ni hänvisa till en text där det klart och tydligt framgår att statsråd får utföra uppdrag för den privata sektorn.
 
Tonchi Percan