"Vi behöver professionell kultur som bearbetar de eviga frågorna om liv, kärlek och död. Kulturen är samhällets livselixir och människor älskar olika typer av kulturyttringar. För att få tillräcklig spridning så krävs ett stort publikunderlag, man brukar säga att smal kultur behöver ett befolkningsunderlag på cirka tio miljoner människor.
 
Med hela Sverige som spelplan har jag lyckats etablera gränsöverskridande föreställningar som gett publiken en ny syn på olika existentiella frågor kombinerat med glädje och lust. Ett bra exempel är min föreställning Tonkrocken där en hyllad operasångerska och jag, med rötterna i svensk visa och jazz, möter publiken med vår olika syn på musik, krocken blir till en symbios, mycket uppskattat av publiken.  Det hade aldrig gått om jag siktat på en regional publik.
 
Det samma gäller de flesta kulturarbetarna. Har man jobbat fram ett nytt och fräscht event, föreställning, utställning eller konsert, så ska hela Sverige få ta del av det.
 
Det brukar sällan bli bra när man går tillbaks till gamla strukturer så därför är det klokare att utveckla den befintliga strukturen. Därför bör man låta amatörkulturen vara regional och den professionella kulturen centraliseras. Det blir bättre för både amatörer och proffs.
 
Exempel på lyckade centraliserade kulturorganisationer är tillexempel teater- musik- dansallianserna. Funktioner som med fördel bör centraliseras är annonsstöd (som även fungerar som presstöd), biljettstöd, publikutveckling/publikvård (ett bra exempel är SFs framgångsrika satsning på Smultronfilmer), tillståndslämning för öl och vin vid kulturevenemang, med mera. Gemensamt är att dessa aktiviteter kan fungera som smörjolja i det svenska kulturlivet.
 
Idag skickar staten pengar till regionerna, endast en liten del silar ner till den professionella kulturen. Det blir för lite kultur till publiken. Det blir sällan bra när man använder skattepengar till att få myndigheter att samarbeta med varandra, det är bättre att använda dem direkt in i verksamheten. Kulturpengar ska producera kultur."
 
Erik Winqvist, turnerande artist, skådespelare sångare och saxofonist.